content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 9, november 2013

 
 

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week

37-40

Totaal

t/m week

40 (2013)

Totaal

t/m week

40 (2012)

Enterovirus

139  112  70  559  927 

Adenovirus

62 91  41  984  801

Parechovirus

12 14  15  99  319 

Rotavirus

35  25  15 1439  1139

Norovirus

55  65  88  2058  1878

Influenza A-virus

2 1 2291 772

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

0 966 51 

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

19 20  23  433 339 

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

3 3 1455 1304 

Rhinovirus

82 83 164  1387  1251 

Mycoplasma pneumoniae

19  21 29  245 643

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

6 0 436 284 

Coronavirus

6 3 329 205

Chlamydophila psittaci

2 0 3 20  18 

Chlamydophila pneumoniae

0 21  43 

Chlamydia trachomatis

1610 1592 1745  15537  16390 

Chlamydia

0 1 6 4

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

57  58  57  550  696 

HIV 2

0 0 1 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 1

Hepatitis A-virus

1 1 3 28  27 

Hepatitis B-virus

44  50 37  536  845 

Hepatitis C-virus

30  28  23  298  425 

Hepatitis D-virus

1 7

Hepatitis E-virus

4 6 39 40 

Bofvirus

10 9 52  87

Mazelenvirus

51  24  23  129  9

Rubellavirus

6 1 4 36  11

Parvovirus

10  14  117  184 

Coxiella burnetii

5 9 66  71

Rickettsiae

0 2 5 11 

Denguevirus

14 25 11  112  175 

Hantavirus

0 2 10

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

3 66  46 

Sapovirus

2 1 37 19 

Bocavirus

1 91  113

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 85 32.