Totaal

week 41-44

Totaal

week 45-48

Totaal

week

49-52

Totaal

t/m week

2; 2013

Totaal

t/m week

52; 2012

Enterovirus

69 78 64 775 1205

Adenovirus

59 89 89 1227 1112

Parechovirus

30 36 18 184 395

Rotavirus

6 16 26 1487 1287

Norovirus

146 204 431 2846 2888

Influenza A-virus

4 5 15 2315 889

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

1 1 2 970 64

Influenza C-virus

1 0 0 1 0

Para-influenza

53 73 49 608 425

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

9 64 307 1835 2037

Rhinovirus

215 214 182 2008 1771

Mycoplasma pneumoniae

31 22 25 324 774

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

1 9 10 456 298

Coronavirus

5 7 19 360 307

Chlamydophila psittaci

1 0 1 22 23

Chlamydophila pneumoniae

1 3 2 27 60

Chlamydia trachomatis

1731 1749 1459 20566 21146

Chlamydia

1 0 2 9 5

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

58 70 49 732 881

HIV 2

1 0 0 3 2

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 1 4

Hepatitis A-virus

6 1 3 38 53

Hepatitis B-virus

47 48 32 669 1020

Hepatitis C-virus

29 32 23 384 512

Hepatitis D-virus

1 2 1 9 7

Hepatitis E-virus

6 9 8 65 50

Bofvirus

8 4 0 64 95

Mazelenvirus

37 31 13 212 9

Rubellavirus

3 4 4 47 15

Parvovirus

5 1 4 128 216

Coxiella burnetii

10 11 2 89 82

Rickettsiae

1 1 0 7 14

Denguevirus

4 6 0 122 209

Hantavirus

1 0 0 3 10

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

5 3 4 78 55

Sapovirus

7 4 11 59 31

Bocavirus

4 9 5  109 134

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26..