contentInfectieziekte
Totaal
week
9- 12
Totaal
week
13- 16
Totaal
week
17- 20
Totaal
t/m week
20; 2022
Totaal
t/m week
20; 2021
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 58 51 41 238 265
 
Groep B2 
Buiktyfus 7 49 6 68 7
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 4 5 2 21 31
Hepatitis B Acuut 5 4 2 21 27
Hepatitis B Chronisch 43 41 15 198 258
Hepatitis C Acuut 1 2 0 8 6
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur  27 20 11 122 162
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 42 40 26 141 47
Kinkhoest 6 4 2 22 26
Mazelen 0 0 0 0 0
Paratyfus A 0 0 0 0 1
Paratyfus B 1 0 0 4 4
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 20 16 14 99 77
Shigellose 14 13 6 78 56
Voedselinfectie 0 0 0 5 10
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 0 0 0 0 0
Botulisme 0 0 0 1 0
Brucellose 0 0 0 1 0
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae  16 14 9 70 61
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 1 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 1 3 0 4 14
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 9 1 0 13 23
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder****) 108 153 43 441 166
Legionellose 23 17 11 116 108
Leptospirose 3 1 0 8 8
Listeriose 5 4 2 26 24
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 1
Malaria 12 6 5 38 37
Meningokokkenziekte 6 8 3 23 8
Psittacose 3 2 2 12 20
Q-koorts 0 1 0 2 2
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 1
WestNijlvirusinfectie  0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 1 8
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zikavirusinfectie 0 0 0 0 0
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.                                                                                                                                                  
(**) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                             
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)  ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 30 mei 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.