content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 9, november 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

t/m week 
40 (2013)

Totaal

t/m week 
40 (2012)

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

-

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

1

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

73

56

59

692

801

           

Groep B2

         

Buiktyfus

7

9

0 24 

17 

Cholera

0 0 0 0 3

Hepatitis A

2

15 

18

81 

82

Hepatitis B acuut

9

5 107  127

Hepatitis B chronisch

75

74 

62

864

1046

Hepatitis C acuut

41  54 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11 

5

186 

144

Kinkhoest

241  228  141  2377 12778 

Mazelen

518  367 

353

1962

50 

Paratyfus A

1

1

1

12 

22

Paratyfus B

0

12

13 

Paratyfus C

0

0

0

1

Rubella

5

0

58 

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

87  117 

78

647 

730

Shigellose

40

42  15  332 

527

Voedselinfectie

6 1 33  31 
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

0

14

13

166 

390

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

2

0 0

5

2

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

2

0

4

20

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2 14 

19

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

0 0 24

30

Legionellose

25

54  55 

256

234

Leptospirose

5

2 22 

31

Listeriose

8

6

7

56

50 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

1 2

Malaria

9 17  11  113  159 

Meningokokkenziekte

5 5 86  86 

Psittacose

3

3

4

39

35

Q-koorts

0

0

1

16

64 

Tetanus

0

0

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

2

0

0

12

28

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.