ib januari 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 1, januari 2014

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 41-44

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

t/m week
52; 2013

Totaal

t/m week
52; 2012

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

1

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

68

55

46

867

1004
           

Groep B2

         

Buiktyfus

0

0

0 24

19

Cholera

0 0 0 0 3

Hepatitis A

14

7

0

103

125

Hepatitis B acuut

10

8 5 127 189

Hepatitis B chronisch

75 57

14

1016

1344

Hepatitis C acuut

6 4 1 55 63

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

5 5

5

194

180

Kinkhoest

224 161 74 3074 14930

Mazelen

367 150

46

2603

50

Paratyfus A

0

0

4

15

26

Paratyfus B

1 1

0

15

19

Paratyfus C

0

0

0

1

3

Rubella

1

0

0 58

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

76 39

13

788

939

Shigellose

55 27 9 443

771

Voedselinfectie

1 2 0 35 45
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

18

12

5

205

412

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

0 0

5

3

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

4

24

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3

2 0 18

22

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

0 2 2 28

44

Legionellose

19

13 5

298

313

Leptospirose

2

1

0 26

45

Listeriose

9

3

1

72

72

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

1

0

0 11 2

Malaria

10 17 9 151 209

Meningokokkenziekte

8 7 2 104 111

Psittacose

4

0

0

44

48

Q-koorts

0

1

0

17

68

Tetanus

0

0

0

1

2

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

14

38

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.