De eerste signalen van de ebola-uitbraak in West-Afrika kwamen in het voorjaar van 2014 in het nieuws. Nu, ruim anderhalf jaar later, is de uitbraak nog steeds niet helemaal voorbij. Met meer dan 28.000 patiënten, waarvan meer dan 11.000 overleden, is deze uitbraak van ebola de grootste en langstdurende sinds het virus in 1976 werd ontdekt. Op een uitbraak van deze omvang waren de betrokken landen en de internationale gemeenschap niet voorbereid.

content

Auteur(s): H. Ruijs

Infectieziekten Bulletin: november-december 2015, jaargang 26, nummer 9-10

Met dit themanummer Ebola wil de redactie van het Infectieziekten Bulletin een overzicht geven van de diversiteit en complexiteit van deze uitbraak en de lessen die we er uit kunnen leren, zowel in Nederland als internationaal.

In Nederland hebben we ons – nadat de omvang van de uitbraak duidelijk werd - goed voorbereid op de opvang van ebolapatiënten. Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling, maar ook voor schoonmaak en desinfectie. Diverse organisaties hebben praktijkervaring opgedaan met triage, vervoer, en verzorging van mogelijke patiënten. Dat heeft veel gevraagd van betrokken medewerkers en grote impact gehad op de organisaties.

Bij één patiënt, die vanuit het buitenland werd opgenomen in het Calamiteitenhospitaal, werd ebola vastgesteld.

Het beroep op de internationale gemeenschap om hulp aan West-Afrika heeft vanuit Nederland geleid tot inzet van mobiele laboratoria in Liberia, Sierra Leone en Guinee. Nederlandse professionals en hulpverleners hebben onder moeilijke omstandigheden hun bijdrage geleverd aan de bestrijding van ebola. U vindt hiervan in dit themanummer verschillende ervaringsverhalen. Ook de stand van zaken met betrekking tot de behandeling van en vaccinatie tegen ebola komen aan de orde.

Tot slot wordt de organisatie en coördinatie van de bestrijding van ebola beschreven vanuit het perspectief van het ministere van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse ambassade in Ghana en het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding.

We bedanken de vele auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan dit themanummer Ebola en hopen dat u het met interesse zult lezen.

Namens de redactie,


Helma Ruijs,

Hoofdredacteur