Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om het westnijlvirus in Nederland te voorkomen? 

In Nederland hebben we een aanpak om vroeg te signaleren of westnijlvirus in ons land circuleert. Zo kunnen we indien nodig op tijd maatregelen nemen en risico’s voor mensen verminderen. In de aanpak, die het RIVM heeft opgesteld samen met een aantal instanties zoals overheidsorganisaties en universiteiten, staat wanneer er een risico is voor mensen, welke acties dan nodig zijn, en door wie. 


Meer informatie over onderzoek (Engels)