Het Expertisenetwerk Windenergie ondersteunt (lokale en regionale) overheden met kennis over actuele vraagstukken op het gebied van (innovaties) van windenergie op land. Het netwerk is onafhankelijk. Overheden kunnen bij het netwerk terecht met vragen op thema's zoals gezondheid, geluid, trillingen, ecologie, circulaire economie en ruimtelijke aspecten.

Pilot

De pilot “Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids-)effecten” is gehouden van september 2014 tot 1 april 2015. Voor deze pilot leverde het Rijk een financiële bijdrage in de vorm van een opdracht aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, voor het opzetten en begeleiden van deze pilot samen met Aarten Wind Solutions (AWSAarten Wind Solutions), Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECNEnergieonderzoek Centrum Nederland), Gemeentelijk Gezondheidsdiensten - Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GGDGHOR Nederland) en Energy Academy Europe/Rijksuniversiteit Groningen (EAEE. coli attaching-and-effacing/RUG).

In de pilot is een dialoog opgezet tussen de diverse belangengroepen in de vorm van ‘verkenningstafels’. Het doel van deze kennistafels was om met elkaar zicht te krijgen op de vragen die over het thema windturbinegeluid leven en de wijze waarop ze in de  besluitvorming over wind op land een rol spelen.

Een tweede onderdeel van de pilot was het ontwikkelen van zo concreet mogelijke informatie op basis van de vragen die uit de dialoog naar voren komen. Die informatie is  aan het eind van de pilot beschikbaar gekomen in de vorm van een ‘kennisbericht’ over de verschillende aspecten van windturbinegeluid. Dat kennisbericht biedt een basis voor menings- en besluitvorming over de rol van windturbinegeluid bij het al dan niet realiseren van windenergie op land.

Kennisbericht

Het kennisbericht van Geluid van Windturbines (met bijlagen) is 10 juli 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd