TIME eert RIVM'er Guus Velders

TIME heeft professor doctor Guus Velders van het RIVM uitgekozen tot één van de honderd invloedrijkste personen in de wereld. Velders krijgt de erkenning omdat hij de wetenschappelijke basis legde onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali, Rwanda.

De afgelopen jaren toonde Velders samen met Amerikaanse onderzoekers de sterke klimaatwerking van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) aan. Deze stoffen worden gebruikt in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. In Kigali spraken wereldleiders af om het gebruik van deze broeikasgassen de komende decennia sterk terug te dringen. Door dit preventieve akkoord blijft de bijdrage van HFK’s aan klimaatverandering beperkt tot minder dan 0,1 graden Celsius in 2100, in vergelijking met maximaal 0,5 graden Celsius zonder het akkoord.

Vanwege deze prestatie selecteerde het toonaangevende wetenschappelijke blad Nature Velders eerder al als één van de tien meest invloedrijke wetenschappers in 2016. Hij ontving uit handen van directeur-generaal André van der Zande de Jennerpenning voor het verrichten van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Sinds april is Velders hoogleraar Luchtkwaliteit en klimaat interacties bij de Universiteit Utrecht.

Basis voor klimaatbeleid

De komende jaren bouwt Guus Velders met collega’s verder aan de wetenschappelijke basis onder klimaatbeleid. Hij wil de met de gegevens en modellen van het RIVM en de Universiteit Utrecht het klimaatakkoord van Parijs gaan monitoren. Hiermee kan het RIVM lokale overheden en bedrijven helpen om de (inter)nationale klimaatdoelen te halen.

Ook onderzoekt Velders de invloed van klimaatverandering en klimaatmaatregelen op luchtkwaliteit en omgekeerd: hij onderzoekt in hoeverre deeltjes in de lucht bijdragen aan zowel luchtverontreiniging als aan klimaatverandering. Inzichten uit dit onderzoek zullen zowel bijdragen aan gezondere lucht als aan het bereiken van klimaatdoelen.

 

Guus Velders

Guus Velders in TIME 100

Download deze video

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / TIME eert RIVM'er Guus Velders

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu