Ecosysteemdiensten van de bodem

Nederlanders zijn afhankelijk van de diensten die het ecosysteem en de bodem leveren voor een volwaardig, gezond en veilig leven.

regenwormDe bodem is essentieel voor goed functionerende kringlopen van water en voedingstoffen en een gezonde leefomgeving. De bodem is een onderdeel van het ecosysteem. De soortenrijkdom in de bodem is immens en vergelijkbaar met die van het tropische regenwoud. Bodembeheer en milieuproblemen hebben effect op het bodemleven. Via het bodembeheer kunnen problemen van bijvoorbeeld klimaatverandering opgevangen worden. De bodembeheerders en bodemgebruikers spelen een belangrijke rol in de duurzame samenleving.

Home / Onderwerpen / E / Ecosysteemdiensten van de bodem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu