Herpes genitalis en zwangerschap

Zwangere vrouw

Verwekker: herpessimplexvirus (HSV) type 1 en 2.
Besmettelijke periode: meest besmettelijk tijdens symptomatische fase, echter meeste infecties door asymptomatische dragers.

Risico's

Risico voor zwangere (zelf)

Een zwangere loopt hetzelfde risico als niet-zwangeren.

Risico voor het ongeboren kind

Dit is zeldzaam, maar er bestaat het risico op een miskraam, congenitale afwijkingen (aan huid, ogen, zenuwstelsel) en intra-uteriene vruchtdood.

Risico voor pasgeborene

Dit is zeldzaam, maar de pasgeborene loopt risico op lokale infecties (aan huid, ogen, zenuwstelsel) en systematische infecties met overlijden (multi-organ failure) of restverschijnselen (huid, zenuwstelsel).
Draagsters van het virus kunnen hun kind besmetten als zij voor het eerst blaasjes rond de vagina hebben op het moment van de bevalling. In dat geval kan de baby tijdens de bevalling besmet raken en kan een keizersnede noodzakelijk zijn.

Naar de folder over zwangerschap en infecties 

Professionals


Wat adviseer je aan een vrouw met recidiverende herpes genitalis die zwanger is?

Bij tekenen van een recidief doet een zwangere er goed aan dit te melden aan de verloskundig hulpverlener en geen onbeschermd sexueel contact te hebben. Een vaginale bevalling is toegestaan (met afplakken van lesies of bedekken met betadinejodium). Bij ernstige klachten kan aciclovir overwogen worden. Vermijd contact met blaasjes bij pasgeborenen.

Welke diagnostiek is zinvol bij verdenking op herpes neonatorum en welk materiaal moet ik hiervoor insturen?

Het volgende materiaal dient te worden ingestuurd: uitstrijk van huid en/of slijmvlies (virus transport medium), bloed (EDTA plasma) en liquor cerebrospinalis (steriele buis).
bron: CBO en expert opinion

Naar de LCI-richtlijn Herpessimplexvirusinfectie

Home / Onderwerpen / H / Herpes genitalis / Herpes genitalis en zwangerschap

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu