Risico's

Risico voor zwangere (zelf)

Een zwangere loopt hetzelfde risico als niet-zwangeren.

Risico voor het ongeboren kind

Dit is zeldzaam, maar er bestaat het risico op een miskraam, congenitale afwijkingen (aan huid, ogen, zenuwstelsel) en intra-uteriene vruchtdood.

Risico voor pasgeborene

Dit is zeldzaam, maar de pasgeborene loopt risico op lokale infecties (aan huid, ogen, zenuwstelsel) en systematische infecties met overlijden (multi-organ failure) of restverschijnselen (huid, zenuwstelsel).
Draagsters van het virus kunnen hun kind besmetten als zij voor het eerst blaasjes rond de vagina hebben op het moment van de bevalling. In dat geval kan de baby tijdens de bevalling besmet raken en kan een keizersnede noodzakelijk zijn.

Naar pagina Zwangerschap en infectieziekten.
 


Professionals

Wat adviseer je aan een vrouw met recidiverende herpes genitalis die zwanger is?

Bij tekenen van een recidief doet een zwangere er goed aan dit te melden aan de verloskundig hulpverlener en geen onbeschermd seksueel contact te hebben. Een vaginale bevalling is toegestaan (met afplakken van laesies of bedekken met betadinejodium). Bij ernstige klachten kan aciclovir overwogen worden. Vermijd contact met blaasjes bij pasgeborenen.

Welke diagnostiek is zinvol bij verdenking op herpes neonatorum en welk materiaal moet ik hiervoor insturen?

Het volgende materiaal dient te worden ingestuurd: uitstrijk van huid en/of slijmvlies (virus transport medium), bloed (EDTA Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (Ethyleendiaminetetra-azijnzuur) plasma) en liquor cerebrospinalis (steriele buis). bron: CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg) en expert opinion

Naar de LCI-richtlijn Herpessimplexvirusinfecties.
 


Andere richtlijnen