In 2015 heeft EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) voor het laatst metingen en berekeningen gedaan over blootstelling van de Europese bevolking aan bisfenol A. Deze geschatte blootstelling was hoger dan de huidige grenswaarde. Deze informatie is echter wel verouderd, omdat het uit 2015 komt. Sindsdien zijn er veel maatregelen genomen door de Europese Commissie ( EC European Commission (European Commission)) om de blootstelling te verlagen.

Ondanks dat de blootstelling nu waarschijnlijk lager is dan die in 2015, verwacht het RIVM dat de blootstelling nog steeds hoger is dan de grenswaarde. Daarom beveelt het RIVM aan om waar mogelijk de blootstelling aan bisfenol A te verminderen. Dat kan door bisfenol A te verbieden en waar nodig te vervangen door veilige alternatieven of door ervoor te zorgen dat minder bisfenol A vrijkomt uit producten.

Regels voor gebruik bisfenol A in producten voor kinderen

Er zijn een aantal Europese maatregelen doorgevoerd om de blootstelling aan bisfenol A te beperken. Eerder vormde het gebruik van plastic spenen en flessen een groot deel van de bisfenol A blootstelling voor baby’s en jonge kinderen. Sinds 2011 is het verboden om bisfenol A te gebruiken voor verpakkingsmaterialen en flessen voor kindervoeding. Ook zijn er strengere regels voor het gebruik in speelgoed dat bedoeld is om in de mond te stoppen voor kinderen onder de 3 jaar.

Strengere normen voor gebruik bisfenol A in kassabonnen en voedselcontactmaterialen

De Europese Commissie heeft advies gevraagd aan het Comité risicobeoordeling ( RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)) van het Europees agentschap voor chemische stoffen ( ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) voor het beschermen van werknemers tegen de risico’s van het gebruik van bisfenol A. Aan de hand hiervan wordt er mogelijk een strengere norm voor werknemers ingevoerd. 

Er is een beperking voor het gebruik van bisfenol A in kassabonnen, waardoor winkelpersoneel nauwelijks bisfenol A via de huid binnenkrijgt. Bisfenol A wordt ook gebruikt in voedselcontactmaterialen (VCM). Om de blootstelling te beperken, is er een Europees verbod op bisfenol A in VCM in ontwikkeling. Dit kan leiden tot een versnelde afbouw van het gebruik van bisfenol A.