Bisfenol A (BPA Bisphenol A (Bisphenol A)) wordt zowel in de bodem als in het oppervlaktewater aangetroffen. BPA komt via (huishoudelijk) afval, het riool en lozing door fabrieken in het milieu terecht. Daarnaast kan BPA in het milieu terecht komen doordat het langzaam vrijkomt uit materialen die bijvoorbeeld in de openbare ruimte worden gebruikt. Op dit moment loopt in Europa een onderzoek naar de bijdrage van deze bronnen.

De concentraties BPA Bisphenol A (Bisphenol A) in zoet en zout water liggen gemiddeld lager dan de blootstellingsniveaus waarbij volgens de huidige milieukwaliteitsnorm voor waterorganismen nadelige effecten kunnen worden verwacht. In de waterbodem zijn op verschillende plekken in Europa wel concentraties BPA aangetroffen die een negatief effect kunnen hebben op organismen die in en op deze bodem leven. De aanwezigheid van BPA in het milieu draagt nauwelijks bij aan de totale blootstelling aan BPA voor consumenten.