Bij gebruik van de bodem kan bodemverontreiniging ontstaan, zoals lekkages van olietanks of landbouw. Ook bij het hergebruik van grond, bouw- en reststoffen kunnen stoffen in de bodem terecht komen. Bij activiteiten op, in en met de bodem wordt rekening  gehouden met de mogelijke gevolgen zodat de effecten op mens en dier minimaal zijn. Zo wordt ongewenste achteruitgang van de bodem voorkomen.

Wat doet het RIVM?

Het RIVM werkt al vanaf de jaren ’80 mee  aan de opbouw en actualisatie van het Nederlands bodem- en waterbeleid en de onderbouwing van de normen.  Normstelling is nodig voor goed bodemkwaliteitsbeheer.  

Wij  adviseren  bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van normstelling voor opkomende stoffen zoals PFAS en GenX. Ook evalueert het RIVM bestaande normstelling en stelt indien nodig een herziening  voor op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Het RIVM adviseert en ondersteunt lokale en landelijke overheden over het gebruik van de bodembeleidskaders. Denk hierbij aan locatie specifieke maatregelen bij lood in de bodem en hergebruik van thermisch gereinigde grond bij infrastructurele projecten.