Een sterke volksgezondheid voorkomt of vermindert ziekte. Een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving is daarvoor erg belangrijk. Het centrum Preventie, Leefstijl en Gezondheid (PLG) van het RIVM is hierin gespecialiseerd. Experts op het gebied van gezonde voeding, duurzaam en veilig voedsel, bewegen, gedrag, levensloop en arbeid werken daarin samen. Op deze pagina vertellen we meer over het werk van het centrum PLG.

Onze experts combineren informatie uit wetenschappelijk onderzoek met beleid en praktijk. Dit doen ze samen met een breed netwerk van kennisinstellingen en professionals binnen en buiten het RIVM; zowel lokaal als (inter)nationaal. Beleidsmakers en gezondheidsprofessionals in preventie en zorg maken gebruik van deze nieuwste inzichten en adviezen. Met als doel: de gezondheid van Nederlanders zo effectief mogelijk verbeteren.

Aandachtsgebieden

Levensloop

Voor ouderen in de toekomst gaat er minder (mantel)zorg beschikbaar zijn. Welke leefstijl-, medische- en omgevingsfactoren zorgen ervoor dat je gezond en actief ouder kunt worden? Het RIVM doet hier al meer dan 30 jaar onderzoek naar.

Sport en Bewegen

Dat bewegen goed is weet iedereen, maar doen Nederlanders het ook voldoende? Wat helpt ons daarbij, wat niet, welke maatschappelijke veranderingen zien we en welke impact is er via sport- en beweegbeleid te maken op gezondheid en participatie in de samenleving? Zie onze website Sportenbewegenincijfers.nl.

Gezonde en Duurzame voeding

Wat eten en drinken we en wat betekent dat voor de voedingsstoffen in ons lichaam? Welk effect heeft dat op onze gezondheid? En hoe belast dat wat we eten ons milieu? En wat kan er gedaan worden om Nederlanders gezonder en duurzamer te laten eten? Lees meer op Voedsel en voeding | RIVM   

Chemische voedselveiligheid

De veiligheid van ons voedsel wordt onder meer bepaald door chemische stoffen die erin zitten. Met onze kennis helpen we risico's in te schatten en ontwikkelen we manieren om dat steeds beter te doen. Ook helpen we overheden met beleidsadvies. Op die manier dragen we bij aan de voedselveiligheid in Nederland en Europa. Lees er meer over op de webpagina Chemische stoffen in voedsel.

Gedrag & Gezondheid

Weten dat iets gezond is, betekent nog niet altijd dat we ons daarnaar gedragen. Soms zit dat in de eigen keuzes en soms in de sociale en fysieke omgeving. Onderzoek naar gedrag & gezondheid wordt ingezet om inzichtelijk te maken hoe gedrag ondersteund kan worden in het dagelijkse en werkende leven. Dit om de mentale, sociale en fysieke gezondheid van de (werkende) bevolking te verbeteren. Denk hierbij aan vraagstukken rondom gezond gedrag en gezondheidsbevordering op de werkplek, wel of niet vaccineren, (meer) bewegen, stoppen met roken, gebruik van (arbeidsgerelateerde) zorg of naleving van maatregelen om infectieziekten te bestrijden, zoals testen en afstand houden. Benieuwd? Zie ook: webpagina Gedragsonderzoek en Duurzame inzetbaarheid | RIVM

Gezond Leven

Het RIVM werkt aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor iedereen in Nederland. We ondersteunen beleidsmakers en professionals binnen gemeenten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, scholen, de kinderopvang en de zorg met toepasbare kennis, tools en erkende leefstijlinterventies voor gezondheidsbevordering. Deze kennis ontstaat doordat we wetenschap, data en praktijk samenbrengen. Centraal hierin staan de integrale aanpak en de inzet van erkende interventies. De websites waar wij onze kennis op delen zijn Loketgezondleven.nl, Gezondekinderopvang.nl, Gezondeschool.nl en Gezondeleefomgeving.nl.

Voor wie?

PLG signaleert en adviseert vooral beleidsmakers bij ministeries en gemeenten. Daarnaast maken diverse gezondheidszorgprofessionals, zoals GGD-medewerkers, sport- en  voedingsdeskundigen en medewerkers in kinderopvang en onderwijs, dagelijks gebruik van onze kennis(synthese). Uiteraard met als (eind)doel een betere, sterkere volksgezondheid in Nederland.

Met wie?

PLG werkt intensief samen met hogescholen, universiteiten en andere kennispartners, zowel nationaal als internationaal. Aansluiting met maatschappelijke vraagstukken komt tot uiting in een groot netwerk van koepelorganisaties, beroepsverenigingen, overheidsinstanties, consumenten/ patiëntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Voorbeelden zijn, WHO verbanden, ZonMw, GGDGHOR,  CBS, het Mulier Instituut, NVWA en EFSA, en thema instituten zoals Trimbos, het Voedingscentrum, VeiligheidNL en Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Wie zijn wij?

Het centrum Preventie, Leefstijl en Gezondheid (PLG) staat onder leiding van Annelies Dijk-Stroeve.   

Het centrum bestaat uit 5 afdelingen, met elk een eigen afdelingshoofd:

  • Gedrag en Gezondheid (G&G) – Marleen Bink
  • Gezond Leven (GZL) – Marian Sturkenboom
  • Levensloop, Leefstijl en Gezondheid (LLG) – Wanda Wendel-Vos
  • Gezonde en Duurzame voeding (GDV) – Marnelle Commandeur
  • Chemische Voedselveiligheid (CVV) – Sandra Martena

Contact

Vragen over centrum Preventie, Leefstijl en Gezondheid: secretariaat.plg@rivm.nl