Sinds 1 januari 2019 is de meldingsplicht voor hepatitis C aangepast. Naast acute hepatitis C zijn dan ook chronische infectie en herinfectie met hepatitis C virus meldingsplichtig.

De aanpassing is nodig, omdat er nu een effectievere behandelmethode voor chronische hepatitis C bestaat. Deze draagt bij aan de genezing en het voorkomen van chronische hepatitis C. Daarom is het belangrijk geworden om alle geïnfecteerde personen tijdig in beeld te krijgen. Door op tijd te behandelen, kan verdere verspreiding van het virus worden voorkomen. De huidige meldingsplicht voor alleen acute hepatitis C-infecties voorziet hierin onvoldoende.

LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-Richtlijn Hepatitis C

Uitgebreide informatie over het ziektebeeld, de epidemiologie, de diagnostiek, en te nemen maatregelen naar aanleiding van een geval van hepatitis C zijn te vinden in de LCI-Richtlijn Hepatitis C. De meldingscriteria zijn per 1 januari aangepast.