Op deze pagina treft u informatiemateriaal van zusterorganisaties, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, patiëntenverenigingen en stichtingen aan. Het RIVM is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina's.

Informatie voor publiek

  • Thuisarts Op thuisarts, een website van het Nederlands Huisartsen Genootschap, treft u verschillende informatiefilms over hepatitis aan.
  • Nederlandse Leverpatiënten Vereniging Op het youtubekanaal van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging treft u diverse informatiefilms aan over hepatitis en andere leveraandoeningen.

Informatie voor professionals

  • Stappenplan LCI De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding zijn een aanvulling op de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen en geven een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een specifiek ziektegeval.
  • GGZ Academy De module is ontwikkeld voor medewerkers in GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-instellingen die in de dagelijkse praktijk werken met cliënten met een verhoogd risico op infectieziekten door middelengebruik of verslaving.
  • Hepatitisinfo learning  E-learningmodules ontwikkeld door de Stichting Hepatitis Informatie.
  • BIBEP BIBHEP-kaart voor huisartsen (casefinding en verwijzing)
  • Herkenning en opsporing van hepatitis B&C in de huisartsenpraktijk; Medtalk
  • Toolkit Trimbos Een toolkit van het Trimbos Instituut
  • Migrantentool Met behulp van deze tool kun je per GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio inzicht krijgen in het aantal geregistreerde migranten met hepatitis B of C
  • Handreiking van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

Hier vindt u de formulier voor de vergunningsaanvraag in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)).  Het ingevulde formulier kunt u sturen naar: bevolkingsonderzoek@minvws.nl met een cc naar mg.kleefkens@minvws.nl.
In de toelichting leest u de instructie voor het invullen van het formulier. Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met Anouk Urbanus via lci@rivm.nl.