Risico's

Risico voor zwangere (zelf)

Hepatitis C is een chronische leveraandoening en een langzaam progressieve ziekte, waarvoor verwijzing naar een specialist aangewezen is.

Risico voor pasgeborene

Perinatale overdracht naar het kind geschiedt bij ongeveer 2% van de anti-HCV hepatitis C virus (hepatitis C virus)-seropositieve moeders. Wanneer de moeder tijdens de bevalling HCV-RNA ribonucleic acid (ribonucleic acid) positief is, stijgt de kans op perinatale overdracht naar 4-7%. Bij een co-infectie met hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) is de overdrachtskans van hepatitis C van moeder op kind vier à vijf keer hoger. De wijze van bevallen (vaginaal of via een keizersnede) heeft voor zover nu bekend is geen invloed op de overdracht van het virus.

Borstvoeding

Overdracht via borstvoeding is niet aannemelijk, maar niet uitgesloten (tepelkloven).

Naar pagina Zwangerschap en infectieziekten.

Professionals

Wordt bij risicogedrag in het verleden voorafgaand aan de zwangerschap screening op hepatitis C geadviseerd?

Ja, ongeacht de zwangerschap wordt screening geadviseerd bij risicogedrag of risico’s die gelopen zijn in het verleden.

De partner van een zwangere is besmet met hepatitis C. Welke maatregelen worden geadviseerd?

Algemene maatregelen ter preventie van bloed-bloed overdracht, zoals het vermijden van gezamenlijk gebruik van tandenborstel en scheermesje. De kans op seksuele overdracht is verwaarloosbaar. Attendeer op de mogelijkheden van behandeling.

Hoe is het mogelijk een hepatitis C-infectie aan te tonen?

Start met bepaling van anti-HCV en ALAT alanineaminotransferase (alanineaminotransferase). Bij acute hepatitis C kan de anti-HCV echter negatief zijn. Indien er een reële kans bestaat op acute hepatitis C (bekende HCV-positieve bron), dan moet overleg plaatsvinden met een maag-darm-leverarts, internist of infectioloog over bepaling van het HCV-RNA. HCV-RNA is in vrijwel 100% van de gevallen binnen enkele weken na besmetting positief. Een alternatief is om na één, drie en zes maanden het anti-HCV te herhalen. Ook bij chronische hepatitis C verwijst de huisarts naar de specialist. bron: NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap) standaard

Kan een zwangere met hepatitis C behandeld worden?

Bij hepatitis C-patiënten met zwangerschapswens is het van belang de kans op verticale transmissie van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het verlagen van de viral load met antivirale therapie, voorafgaand aan de zwangerschap. Tijdens zwangerschap is behandeling van hepatitis C niet mogelijk wegens de mogelijk teratogene werking van ribavirine. bron: NHG standaard of MDL De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen)-richtlijn

Naar de LCI-richtlijn Hepatitis C 

Andere richtlijnen