Het RIVM heeft onderzocht welke stoffen in Chemical Agent Resistant Coating ( CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating)) aanwezig zijn. Vervolgens is bepaald welke van deze stoffen het grootste risico voor de gezondheid kunnen vormen en dus verder onderzocht moeten worden.

Verschillende merken en kleuren CARC zijn door de jaren heen gebruikt. Voor dit onderzoek zijn acht CARC-producten achterhaald, die echt gebruikt zijn op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties, naast andere CARC-producten, die mogelijk ook op de POMS-locaties zijn gebruikt.

De Paritaire Commissie heeft op basis van de resultaten bepaald dat van de stoffen in CARC hexamethyleen diiscocyanaat ( HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat)) en het polymeer van HDI de hoogste prioriteit moeten krijgen. Het onderzoek naar deze stoffen en wat het effect is op de gezondheid na blootstelling tijdens werkzaamheden op de POMS-locaties is inmiddels ook gestart.

De resultaten van dit deel van het onderzoek staan in een rapport, brochure en video:

Hiermee wordt antwoord gegeven op enkele van de onderzoeksvragen die zijn gesteld binnen het deelonderzoek: Algemene vragen chroom-6 en CARC en samenstelling gebruikte producten Defensie.

Wat is CARC?

CARC is een topcoating die bestand is tegen strijdgassen, zodat soldaten na een eventuele aanval niet in contact komen met het strijdgas door aanraken van het voertuig. Ook maakt CARC de oppervlakken van de voertuigen bestand tegen ontsmettingsmiddelen die gebruikt worden om restanten van strijdgassen te verwijderen.