Vragen over onderzoek chroom-6: Actualisatie ziektelijst

In 2019 is de nieuwe wetenschappelijke literatuur uitgebreid beoordeeld. Aanvullend is het rapport verhelderd aan de hand van vragen uit de maatschappij. Zolang het chroom-6 onderzoek loopt zal de nieuwe wetenschappelijke literatuur worden bijgehouden en geëvalueerd. Als er onderzoeken worden gepubliceerd die tot andere conclusies kunnen leiden dan zal het RIVM dit onderzoek beoordelen. Er zijn experts betrokken geweest bij het onderzoek naar nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6. Bij nieuwe wetenschappelijke inzichten zullen de experts weer worden geconsulteerd. Als gezamenlijk blijkt dat de conclusie gewijzigd moet worden door deze nieuwe inzichten dan zal het RIVM Defensie en de werknemers daarover inlichten. Het rapport zal dan zo nodig worden aangepast.

In 2019 is er nieuw onderzoek over strottenhoofdkanker gepubliceerd. Daaruit blijkt een verhoogd risico is op strottenhoofdkanker door blootstelling aan chroom-6. Op basis van de kwaliteit en bewijskracht van dit onderzoek heeft het RIVM samen met experts geconcludeerd dat chroom-6 ervan verdacht wordt strottenhoofdkanker te kunnen veroorzaken. In 2018 was dit onderzoek nog niet beschikbaar.

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 700 mensen de diagnose strottenhoofdkanker. De kans daarop is 1 op de 25.000 (0,004%).

De meeste patiënten zijn mannen boven de 60 jaar.

Om een risicobeoordeling uit te kunnen voeren moet er voldoende informatie zijn over de relatie tussen blootstelling aan chroom-6 en de betreffende ziekte. Dat is niet het geval voor de ziekten in categorie 3. Van deze ziekten is het nog onvoldoende duidelijk of chroom-6 deze kan veroorzaken.

Ja, de mate van blootstelling  aan chroom-6 heeft invloed op de ziekten die je kunt  krijgen. Er wordt verondersteld dat blootstelling aan chroom-6, hoe laag het ook was, kan leiden tot longkanker, neus-/neusbijholtekanker, maagkanker en strottenhoofdkanker. Voor de overige ziekten zijn er zogenaamde drempelwaarden. 

Een drempelwaarde houdt in dat iemand minimaal een bepaalde blootstelling van chroom-6 (rekening houdend met frequentie, hoogte en duur) moet hebben gehad om een ziekte te kunnen krijgen. Vanwege het mechanisme hoe chroom-6 een bepaalde ziekte kan veroorzaken, is bekend dat voor de overige ziekten, naast kanker, er een drempelwaarde bestaat. 

  • Voor chroom-6 gerelateerd allergisch contacteczeem, chroom-6 gerelateerde allergische astma en allergische neusslijmvliesontsteking (rhinitis) kan de drempelwaarde zeer laag zijn als je een langdurige periode contact hebt gehad met chroom-6 via de huid (contacteczeem) of luchtwegen (astma en rhinitis). Ook als je kort aan een hoge hoeveelheid chroom-6 bent blootgesteld, kan je deze ziekten krijgen. De hoogte van deze drempelwaarden is echter niet bekend.
  • Chronische longziekten kunnen ontstaan als je langdurig en vaak contact hebt gehad met chroom-6 via inademing. De hoogte van de drempelwaarde kon alleen niet exact worden vastgesteld.
  • Voor perforatie van het neustussenschot door chroomzweren zijn er wel sterkere indicaties beschikbaar van de hoogte van de drempelwaarde bij langdurende blootstelling.  

Blootstelling aan chroom-6 kan mogelijk leiden tot nadelige effecten op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van de ongeboren vrucht (prenatale ontwikkeling) bij hoge blootstellingen aan chroom-6. Voor POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-medewerkers is geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze effecten kunnen optreden als gevolg van blootstelling op de POMS-locaties. 

Medisch onderzoek kan inzicht geven in hoe aannemelijk het is dat chroom-6 de oorzaak is van ziekten, maar in veel gevallen kan niet met zekerheid worden vastgesteld of chroom-6 de (enige) oorzaak is. De ziekten die door chroom-6 veroorzaakt kunnen worden of waarvan chroom-6 verdacht wordt, kunnen ook andere oorzaken hebben. Bepaalde testen kunnen wel aantonen of iemand allergisch is voor chroom-6. Dit kan alleen voor allergisch contacteczeem, beroepsastma en rhinitis. Als iemand een allergische reactie heeft op chroom-6, kan dit een aanwijzing zijn dat chroom-6 daarvan de oorzaak is.