Activiteiten in de omgeving van de eigen winning kunnen van invloed zijn op het grondwater. De winput (eigen bron) pompt uit dit grondwater het drinkwater. Daarom is het belangrijk om te kijken welke activiteiten binnen een straal van 5 kilometer van de eigen winning plaatsvinden. Beantwoord bijvoorbeeld de vragen hieronder om inzicht te krijgen in de bron en omgeving.

 • Ligt de eigen winning in een natuurgebied? Met behulp van het Natuurnetwerk Nederland en het Natura 2000 kun je bepalen of de winning in een natuurgebied ligt.
 • Welke activiteiten zijn in de omgeving van de eigen winning aanwezig of in het verleden aanwezig geweest? Denk bijvoorbeeld aan industrie├źn, landbouw, weilanden met landbouwhuisdieren, tankstation of olieopslag, bebouwde omgeving (woonwijk), stortplaatsen, oppervlaktewater. De Nederlandse Risicokaart geeft mogelijke risicosituaties in de buurt die eventueel van invloed kunnen zijn op de bron.
 • Wat voor grondlagen zitten er boven de zandlaag waaruit het water wordt opgepompt? Op www.dinoloket.nl vind je meer informatie over de bodemstructuur.
 • Is het drinkwater alleen afkomstig van de eigen drinkwaterwinning of ook van andere leveranciers?
 • Hoeveel winputten (bronnen) zijn er aanwezig?
 • Bij meerdere putten: wat is de afstand tussen de putten?
 • Stel per winput (bron) ook de volgende vragen:
  • Hoeveel m3 kubieke meter (kubieke meter) per jaar wordt er gewonnen?
  • In welk jaar is de winput geslagen?
  • Van welke diepte wordt het water opgepompt?