Inzicht in watersysteem

Om iets te kunnen zeggen over de mogelijke risico’s voor het drinkwater, is het belangrijk om te weten hoe je watersysteem in elkaar steekt. Daarom is informatie nodig over de bron, zuivering en distributie. Dan krijg je een zo goed mogelijk beeld van de eigen winning, van bron tot kraan. Deze beschrijving van het watersysteem is de basis voor de risicoanalyse.

Bron

De kwaliteit van het opgepompte drinkwater hangt af van een aantal factoren.

  • Hoe diep ligt de bron?
  • In wat voor soort grond zit de bron?
  • Is de grond schoon?
  • Ligt de bron in de buurt van mogelijk vervuild water, bijvoorbeeld door een lekkend riool of op een plek waar mest uitgereden wordt?

 

Zuivering

Verontreinigingen in grondwater worden door een natuurlijk zuiveringsproces verwijderd doordat water door de bodem wordt gefilterd. Soms is het nodig om daarnaast nog zandfilters of UV ultraviolet (ultraviolet)-desinfectie te gebruiken om verontreinigingen te verwijderen.

 

Distributie

Het distributienet transporteert het (al dan niet behandelde) water naar de klanten. Voordat dit gebeurt kan het water ook nog tijdelijk worden opgeslagen in een reservoir, waarna het door de leidingen wordt vervoerd. Als het water gezuiverd is kan het alsnog vervuild raken in het leidingnet. Dit kan bijvoorbeeld komen door een verouderd of kapot leidingnet, door gebruik van producten die niet van een goede kwaliteit zijn of door lekkende deksels van wateropslag.

 

Kranen

Schone kranen en goede hygiëne zijn belangrijk. Als je gezuiverd water drinkt uit vieze kranen kun je alsnog ziek worden.