Het drinkwater in Nederland moet voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Dit geldt voor zowel drinkwaterbedrijven als eigenaren van eigen winningen die het gewonnen water aan derden leveren. De  ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) houdt daar toezicht op.

Wat zijn eigen winningen?

Eigen winningen zijn installaties waarmee je water uit de bodem of het oppervlaktewater pompt om zelf als drinkwater te gebruiken of om te leveren aan derden. De meeste eigen winningen maken gebruik van grondwater. Een voordeel hiervan is dat verontreinigingen in grondwater door een natuurlijk zuiveringsproces worden verwijderd, omdat het water door de bodem wordt gefilterd. Maar het drinkwater kan dan alsnog vervuild raken.

Mogelijke risico’s voor verontreiniging van drinkwater

De kwaliteit van drinkwater wordt onder andere bepaald door de bron, maar kan afnemen meteen nadat het wordt opgepompt uit de bron tot en met het moment dat het uit de kraan komt. Door het drinken van verontreinigd water kun je ziek worden. Je kunt verschillende milde tot ernstige klachten krijgen, zoals diarree, overgeven of koorts.

Hoe voorkom je verontreiniging van drinkwater?

Om veilig drinkwater te kunnen leveren is het belangrijk om te weten hoe het drinkwatersysteem van bron tot kraan in elkaar steekt. Daarna kun je mogelijke risico’s in het systeem vaststellen en maatregelen nemen. Daarom zijn drie samenhangende stappen belangrijk om verontreiniging van drinkwater van eigen winningen te voorkomen.

Ken je systeem

Waterpijpen met kranen

Zorg ervoor dat je weet en controleert hoe het watersysteem werkt.

Mogelijke risico's

industrie spiegelt in oppervlaktewater

Met een risicoanalyse breng je mogelijke risico’s van het drinkwatersysteem in kaart.

Metingen

een heledere vloeistof wordt in een labbuis geschonken

Controleer de kwaliteit van het drinkwater regelmatig, of laat die controleren.