Nadat het water is opgepompt kan het nog een behandeling ondergaan. Bijvoorbeeld om ijzer en mangaan uit het water te verwijderen. Of een UV ultraviolet (ultraviolet)-behandeling om het te desinfecteren. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen over de behandeling.

  • Wordt het opgepompte drinkwater behandeld?
  • Zo ja, welke behandelingen (bijvoorbeeld beluchting, zandfiltratie, chloren, UV) en sinds wanneer?
  • Hoe vindt het onderhoud aan de behandelingsinstallatie plaats? In eigen beheer of door een extern bedrijf (gecertificeerd of niet gecertificeerd)?
  • Hoe vaak vindt onderhoud plaats?
  • Hoe wordt omgegaan met storingen?