Door middel van het distributienet gaat het opgepompte water naar klanten. Eerst kan het water ook nog tijdelijk worden opgeslagen in een reservoir (opslag). Daarna gaat het water door de leidingen. Geef bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen om meer informatie te krijgen over de distributie.

  • Wordt het water (na behandeling) tijdelijk opgeslagen voordat het naar de klanten gaat?
  • Wanneer is het distributienet aangelegd?
  • Welke materialen zijn gebruikt voor het distributienet (met name de leidingen)?
  • Is er een overzicht (plattegrond) van het distributienet?
  • Wordt er preventief onderhoud uitgevoerd aan het distributienet?
  • Door wie worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd? In eigen beheer of door een extern bedrijf (gecertificeerd of niet gecertificeerd)?
  • Wordt het distributiesysteem ook tijdelijk buiten gebruik genomen?
  • Hoeveel aansluitingen (centrale tappunten en huisaansluitingen) zijn er?
  • Hoeveel personen gebruiken dit water als drinkwater (maximaal)?