Architectuur, zoals de inrichting en het ontwerp, kan een direct effect hebben op de gezondheid van mensen in een zorgomgeving. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie. 

Wat werkt?

  • Uitzicht op de natuur heeft een positief effect op gezondheid en welzijn van patiënten en zorgpersoneel 
  • Daglicht en helder kunstlicht hebben een positief effect op gezondheid en welzijn van zowel patiënten als personeel.  
  • Het gebruik van geluidsreducerende materialen heeft een positief effect op het welzijn van zowel patiënten als personeel. 

Lees het volledige Wat werkt dossier Architectuur.

Praktijkvoorbeelden

Wijerode: Healing environment in één gebouw zorgt voor rust en ruimte