Cyaanhoudende baden worden gebruikt om voorwerpen te voorzien van een metaallaag, bijvoorbeeld koper of zink. Dit proces wordt galvaniseren genoemd. Niet alle galvaniseerbedrijven hebben cyaanhoudende baden aangezien voor de meeste galvaniseerprocessen andere stoffen worden gebruikt.

Achtergrondinformatie

In cyaanhoudende baden zijn metaalcyanidezouten opgelost in water. Deze baden worden gebruikt om door middel van elektrolyse de opgeloste metaalionen te laten neerslaan op voorwerpen die in de baden zijn gedompeld. Onder meer bij brand kunnen de baden falen waarbij de inhoud uitstroomt op de vloer van de galvaniseerruimte. Omdat in de omgeving van cyaanhoudende baden meestal ook zuurhoudende baden aanwezig zijn, kan een plas ontstaan waarbij de opgeloste cyanide met zuur reageert en er blauwzuurgas wordt gevormd. Dit blauwzuurgas is zeer giftig en daarom moet voor inrichtingen met cyaanhoudende baden de externe veiligheid worden berekend.

Wetgeving

Cyaanhoudende baden worden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemd in artikel 1.b.d.

Rekenvoorschrift

De meest actuele versie van het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)) voor cyaanhoudende baden is het document Concept rekenmethode voor inrichtingen met cyanidehoudende baden. Dit voorschrift is voorgelegd aan de inhoudelijk deskundigen en daarom nog niet officieel vastgesteld. Het voorschrift is op aanvraag beschikbaar bij de helpdesk SAFETI-NL.

Rekenprogramma

Berekeningen aan inrichtingen met meer dan 100 liter cyaanhoudende baden worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54.

Overige informatie

Voor het ontvetten van metalen voorwerpen worden deze ondergedompeld in een chroomzuurbad. Onderzocht is of dergelijke baden ook een risico vormen. Het onderzoek staat beschreven in het document 'Externe Veiligheidsrisico van chroom(VI)zuurbaden/-opslagen'. Gebleken is dat deze baden geen risico vormen en daarom hoeven deze baden niet te worden meegenomen in een QRA.