Zeer grote bronnen, zoals drukke snelwegen, hebben een significante bijdrage aan de grootschalige concentratie. Bij gebruik van de grootschalige concentratie als achtergrondconcentratie is dan sprake van dubbeltelling en  correctie gewenst. Bij nieuwe bronnen is dit alleen aan de orde indien die bron bij de berekening van de grootschalige concentraties is meegenomen.

Een dubbeltelling ontstaat als de invloed van een (bestaande) bron op de lokale concentratie apart wordt berekend en bij de grootschalige concentratie wordt opgeteld. Voor grote bronnen, zoals drukke autosnelwegen kan een correctie voor dubbeltellingen van emissies relevant zijn, met name als overschrijding van normen in het geding is. Voor kleine bronnen, zoals lokale wegen, is de dubbeltelling via de grootschalige concentratie verwaarloosbaar.  Voor de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-kaarten zijn de bijdragen van o.a. verkeer berekend met emissies op een resolutie van 1x1 km kilometer (kilometer)2. De correctie voor dubbeltelling is exact bepaald voor alle locaties tot ongeveer 3,5 km van bestaande rijkswegen. Kaarten met dubbeltellingcorrecties zijn beschikbaar op 1x1 km2-resolutie voor NO2, O3, PM10, PM2,5 en EC voor zowel het achterliggende jaar als voor jaren in de toekomst. De kaarten met dubbeltellingcorrecties zijn opgenomen in de downloadbestanden.