Het RIVM heeft voor elke 1x1 km2 gridcel op land afgeleid wat deze cel per eenheid PM10 fijnstof (fijnstof)-emissie uit landbouwstallen bijdraagt aan de PM10-concentratie in de gridcel zelf en aan de concentratie in de acht omringende cellen.

Het RIVM heeft voor elke 1x1 km2 gridcel op land afgeleid wat deze cel per eenheid PM10 fijnstof (fijnstof)-emissie uit landbouwstallen bijdraagt aan de PM10-concentratie in de gridcel zelf en aan de concentratie in de acht omringende cellen. Deze zogenaamde "overdrachtsfactoren" worden gebruikt bij de lokale correctie van de PM10-achtergrondkaart voor de bijdrage van een specifieke bron.

Om de gecorrigeerde achtergrondconcentratie van PM10 in en rond de cel waarvan men de bijdrage wil verwijderen te berekenen is een tool  (pm10bgcorr.xlsm) ontwikkeld. Klik hier om de tool te downloaden