Relevante informatie van diverse andere instellingen en onderzoeksgroepen:

Dataleveranciers

Modellen

  • Het CAR II model (Calculation of Air Pollution from Road traffic) is ontwikkeld voor het berekenen van de luchtkwaliteit in/langs straten. 
  • Nieuw Nationaal Model (NNMNieuw Nationaal Model). Met het NNM kunnen provincies en gemeenten de verspreiding van emissies in de lucht berekenen. Het NNM wordt toegepast bij het vaststellen van de kwaliteit van buitenlucht, bijvoorbeeld voor milieuvergunningen. Het model is verwerkt in de modellen Pluim Plus (TNO) en Stacks (KEMA).
  • De Monitoringstool, ontwikkeld door Goudappel Coffeng, is een instrument dat voor heel Nederland de luchtkwaliteit in beeld brengt op lokale schaal en voor jaren in de toekomst. De Monitoringstool wordt gebruikt in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSLNationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).
  • ISL2 is de Implementatie van Standaardrekenmethode 2. Met ISL2Implementatie van Standaardrekenmethode 2 kunnen langs onder andere snelwegen concentraties van NO2 en PM10 worden berekend.

Publicaties