Wat is de laatste stand van de wetenschap in binnen- en buitenland? Actuele gedragswetenschappelijke literatuur wordt gescand om nieuwe inzichten snel toe te kunnen passen. Hieronder vindt u een overzicht van gedragswetenschappelijke literatuur.

Overige documenten

De Gedragsunit werkt vanuit een Basisdocument preventiegedrag en welzijn. Hierin staat onder meer het theoretisch kader, van waaruit vraagstukken worden bekeken. Daarnaast vormt de recente literatuur over relevant corona-onderzoek een belangrijke bron voor de onderzoekers in de Gedragsunit. Tot slot is er een praktisch stappenplan voor het systematisch en pragmatisch uitwerken van overheidscommunicatie en gedragsadviezen ter preventie van COVID-19. Bij het stappenplan hoort ook een samenvatting met een schematische uitwerking van drie voorbeelden.