Draagvlak voor de maatregelen

We hebben het draagvlak uitgevraagd voor maatregelen zoals die de eerste weken van mei 2020 van kracht waren ten tijde dat de vragenlijst uitstond.

Voor veel van de maatregelen is het draagvlak hoog. 86 tot 92% staat achter de hygiënemaatregelen, zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden. Ook voor de regels 'vermijd drukte', ‘thuisblijven bij verkoudheid’ en ‘thuisblijven bij huisgenoten met klachten’ is veel draagvlak (83 tot 89%). De regels om zo min mogelijk bezoek te ontvangen (65%) en zelfstandig wonende ouderen door vaste personen te laten bezoeken (54%), hebben minder draagvlak. Deze regels zijn per 1 juni versoepeld. De nieuwe regel om een niet-medisch mondkapje te dragen in het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer), kan op weinig steun rekenen (52%). Voor de andere nieuwe regel voor het laten testen op COVID-19 bij corona-gerelateerde klachten is meer draagvlak (88%).

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle metingen hebben meegedaan. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen is onveranderd hoog gebleven. Het draagvlak voor andere gedragsregels is afgenomen. Draagvlak voor 1,5 meter afstand houden neemt 6% af tussen de eerste en derde meetronde. Draagvlak voor zo min mogelijk bezoek ontvangen is 15% afgenomen, en er is 7% minder draagvlak voor alleen noodzakelijk naar het buitenland reizen. Tussen meetronde 2 en 3 is het draagvlak gedaald voor het zoveel mogelijk thuiswerken (-6%) en het niet op bezoek gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid (-9%). De grootste daling in draagvlak is te zien voor ‘zo min mogelijk bezoek ontvangen’ en ‘zelfstandig wonende ouderen door vaste personen bezoeken’. Deze regels zijn per 1 juni versoepeld.

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd als de maatregelen nog zes weken of zes maanden zouden duren. Dit geeft de mate weer waarin mensen zichzelf de maatregelen nog voor langere tijd zien volhouden.

Voor verschillende maatregelen daalt het draagvlak behoorlijk als ze langer gaan duren. Voor ‘1,5 meter afstand houden’, ‘zo min mogelijk bezoek ontvangen’, ‘alleen noodzakelijk naar het buitenland’, ‘niet op bezoek bij mensen met een kwetsbare gezondheid’ daalt het draagvlak ongeveer 20% als ze nog zes maanden gaan duren. Een deel van deze maatregelen is inmiddels versoepeld.