Welbevinden

De deelnemers geven hun leven op het moment van invullen van de vragenlijst een rapportcijfer van 7,2 op een schaal van 1-10. 

Op de directe vraag hoe men zich voelt ten opzichte van de periode vóór de coronamaatregelen geeft 19% van de mensen aan zich nu (veel) angstiger te voelen. Daarnaast geeft 23% aan zich (veel) somberder te voelen en 24% geeft aan (veel)  gestrester te zijn dan in de periode voor de coronamaatregelen. Bijna 17% heeft (veel) meer problemen met slapen en 24% voelt zich eenzamer. 

Verandering in mentaal welbevinden

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle metingen hebben meegedaan. Ten opzichte van de eerste meting ervaren mensen minder angst en somberheid (daling van 15%). De grootste afname is te zien in het aantal deelnemers dat aangeeft (veel) angstiger te zijn dan voor de coronacrisis. Dit percentage is met 19% afgenomen ten opzichte van de eerste meting. Voor somberheid is de daling 11% en voor gestrest zijn 9%.

Aan de deelnemers is ook een aantal stellingen voorgelegd om eenzaamheid te meten zoals ‘Ik ervaar een leegte om me heen’, ‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’ en ‘Ik heb veel mensen op wie ik helemaal kan vertrouwen’. Deze konden zij beantwoorden met ‘Ja’, ‘Min of meer’ of ‘Nee’. Uit de resultaten van de derde meting blijkt dat 42% van de deelnemers niet eenzaam is. Ruim de helft (57,6%) is enigszins of sterk eenzaam. Dit is een afname van 12% ten opzichte van de eerste meting. Bij de eerste meting was 69,3% enigszins of sterk eenzaam (cijfers niet in figuur).

Leefstijl

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook in coronatijd. Het gaat hierbij onder andere om sporten, bewegen en gezond eten. Gebruik van middelen zoals alcohol en tabak kan invloed hebben op stemming en op kwaliteit van de slaap.

De meeste mensen geven aan dat ze niet ongezonder zijn gaan eten vergeleken met voor de crisis: 74% eet nog hetzelfde, 13% geeft aan gezonder te zijn gaan eten, terwijl een vergelijkbaar deel aangeeft ongezonder te zijn gaan eten. Bij sporten en bewegen zien we daarentegen dat 43% dat minder is gaan doen vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen. Iets meer dan 16% van de deelnemers geeft aan dat zij juist meer zijn gaan sporten.

Van de mensen die alcohol drinken is 15% meer gaan drinken, terwijl 19% juist minder is gaan drinken sinds de coronacrisis. Van de rokers is 12% (veel) minder gaan roken, terwijl 33% aangeeft juist (veel) vaker iets op te steken. Of er ook mensen zijn gestopt met roken sinds de crisis laten deze resultaten niet zien. 

Verandering in leefstijl

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle metingen hebben meegedaan. Het percentage deelnemers dat aangeeft (veel) minder te zijn gaan sporten is met 10% afgenomen sinds de eerste meting. Het wel of niet gezond eten is redelijk constant gebleven. Wat betreft middelengebruik geeft 32% van de deelnemers in de derde meting aan (veel) meer te zijn gaan roken. Het percentage deelnemers dat aangeeft meer of minder te zijn gaan drinken, is redelijk constant gebleven.  

Ervaring bij besmetting

We hebben aan mensen die aangegeven COVID-19 gehad te hebben (dat zelf vermoeden of bevestigd met een test) gevraagd of zij negatieve reacties uit hun omgeving hebben ontvangen. Ongeveer een derde (35%) merkt dat mensen fysiek meer afstand houden dan nodig is. Eén op de zeven (14%) ervaart dat anderen in het sociale contact ongemakkelijk met hen omgaan. Bij ruim de helft wordt medeleven of betrokkenheid door anderen getoond (58%), maar een kleine groep geeft ook aan dat ze vermeden worden door anderen (12%).