Welbevinden

De deelnemers geven hun leven op het moment van invullen van de vragenlijst een rapportcijfer van 7,4 op een schaal van 1-10.  

Op de directe vraag hoe men zich voelt ten opzichte van de periode vóór de coronamaatregelen geeft 20% van de deelnemers aan zich nu (veel) angstiger te voelen. Daarnaast geeft 21% aan zich (veel) somberder te voelen en 21% geeft aan (veel)  gestrester te zijn dan in de periode voor de coronamaatregelen. Daarnaast heeft 15% (veel) meer problemen met slapen en 20% voelt zich (veel) eenzamer.

Verandering in mentaal welbevinden

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Over de eerste 5 metingen zagen we dat klachten in mentaal welbevinden gestaag afnamen, de afname lijkt nu gestopt te zijn. Er lijkt sprake van een stabilisatie of zelfs een lichte toename. 

Eenzaamheid

Aan de deelnemers is ook een aantal stellingen voorgelegd om eenzaamheid te meten zoals ‘Ik ervaar een leegte om me heen’, ‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’ en ‘Ik heb veel mensen op wie ik helemaal kan vertrouwen’. Deze konden zij beantwoorden met ‘Ja’, ‘Min of meer’ of ‘Nee’. Uit de resultaten van de zesde meting blijkt dat het percentage mensen dat eenzaamheid ervaart stabiliseert ten opzichte van ronde 5. De afname van eenzaamheid ten opzichte van de eerste ronde lijkt gestopt te zijn. Bijna de helft (47%) van de deelnemers die aan alle rondes hebben meegedaan geeft nu aan enigszins of sterk eenzaam te zijn. 

Leefstijl

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook in coronatijd. Het gaat hierbij onder andere om sporten, bewegen en gezond eten. Gebruik van middelen zoals alcohol en tabak kan invloed hebben op stemming en op kwaliteit van de slaap. 

De meeste deelnemers geven aan dat ze niet ongezonder zijn gaan eten vergeleken met voor de crisis: 75% eet nog hetzelfde, 15% geeft aan (veel) gezonder te zijn gaan eten, terwijl 11% aangeeft (veel) ongezonder te zijn gaan eten. Bij sporten en bewegen zien we daarentegen dat 33% dat (veel) minder is gaan doen vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen. Van de deelnemers geeft 15% aan dat zij juist (veel) meer zijn gaan sporten. 

Van de deelnemers die alcohol drinken is 12% (veel) meer gaan drinken, terwijl 19% juist (veel) minder is gaan drinken sinds de coronacrisis. Van de rokers is 13% (veel) minder gaan roken, terwijl 30% aangeeft juist (veel) vaker iets op te steken. Of er ook mensen zijn gestopt met roken sinds de crisis laten deze resultaten niet zien.

Verandering in leefstijl

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het percentage deelnemers dat aangeeft (veel) minder te zijn gaan sporten is met 23 procentpunt afgenomen sinds de eerste meting. Het percentage deelnemers dat ongezonder eet dan voor de crisis is met 5 procentpunt afgenomen ten opzichte van de eerste meting. Het percentage deelnemers dat aangeeft meer of minder te zijn gaan roken of drinken, is sinds begin mei redelijk constant gebleven.