Draagvlak voor de maatregelen

Draagvlak kan een belangrijke aanwijzing zijn voor of mensen maatregelen vol gaan houden of niet. We kijken hier naar de mate waarin mensen achter de maatregelen staan als deze nog 6 maanden zouden duren. Voor veel van de maatregelen is het draagvlak hoog. Van de deelnemers staat 88 tot 94% achter de hygiënemaatregelen, zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden. Ook voor de regels 'vermijd drukte',  ‘thuisblijven bij huisgenoten met klachten’ en de ‘quarantaineregels’ is veel draagvlak (84 tot 87%). De regels om zoveel mogelijk thuis te werken (68%) en maximaal 6 bezoekers thuis ontvangen (65%) kunnen op minder draagvlak rekenen. Bij 82% van de deelnemers is er draagvlak voor het laten testen op COVID-19 bij verkoudheidsklachten.

In deze zesde meting is aan de deelnemers gevraagd in hoeverre ze staan achter lokale maatregelen in het geval van toenemende besmettingen. Voor het lokaal verplicht stellen van een mondkapje is het draagvlak het hoogst (69%). Voor de maatregel ‘lokaal sluiten van scholen’ is het draagvlak het laagst (37%).

Ook in deze zesde meting is aan de deelnemers gevraagd in hoeverre ze staan achter het opnieuw introduceren van enkele maatregelen in het geval van een tweede golf. Bij drie van de vier maatregelen is het draagvlak rond de 80% (76 tot 84%). Bij de maatregel ‘zelfstandig wonende ouderen door vaste personen bezoeken’ is het draagvlak het laagst (61%).

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het gaat hier om het draagvlak voor de maatregelen als deze nog 6 maanden zouden duren. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen is onveranderd hoog gebleven (rond de 90%). Ten opzichte van de vorige meting is het draagvlak voor veel maatregelen toegenomen. Zo is het draagvlak van 1,5 meter afstand houden toegenomen van 68 naar 82% ten opzichte van meting 5. En het draagvlak voor thuis werken is toegenomen van 58% naar 69%. Bij de eerste vier metingen zagen we dat het draagvlak voor enkele maatregelen afnam. Tussen meting 4 en 5 hebben zich nauwelijks veranderingen voorgedaan draagvlak. 

Draagvlak maatregelen

Sla de grafiek Verandering in draagvlak over en ga naar de datatabel

Deze grafiek toont de resultaten uit rondes 1 (17-24 april), ronde 2 (7-12 mei), ronde 3 (27 mei-1 juni), ronde 4 (17-21 juni) en ronde 6 (19-23 augustus) . In ronde 5 (8-12 juli) is deze vraag niet gesteld. Tussen meetpunt 4 en 5 zitten dus 9 weken, in plaats van 3. 

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit geeft de mate weer waarin mensen zichzelf de maatregelen nog voor langere tijd zien volhouden. 

Voor nagenoeg alle maatregelen daalt het draagvlak als ze langer gaan duren. Het draagvlak voor ‘maximaal 6 bezoekers ontvangen’, ‘1,5 meter afstand houden’, en ‘vermijd drukte' daalt het meest (6 tot 11 procentpunten), als ze nog zes maanden gaan duren.