Resultaten 6e ronde

Meer mensen laten zich testen bij klachten, toename draagvlak

Sinds de vorige meting in het gedragsonderzoek (9-12 juli 2020), is het aantal COVID-19 besmettingen flink toegenomen. In lijn hiermee geven nu meer deelnemers van het gedragsonderzoek aan dat zij een 2e golf (heel) waarschijnlijk achten (van 67% naar 76%) en dat zij zich (veel) zorgen maken over het virus (van 34% naar 43%).  Tegelijkertijd zien we – na een periode waarin het draagvlak voor de maatregelen gestaag afnam – een forse toename in de steun voor maatregelen zoals anderhalve meter afstand houden (+14%) en drukte vermijden (+7%). Mensen geven aan zich ook weer iets meer aan de afstand maatregelen te houden. De meest opvallende verandering in gedrag is het aantal mensen met klachten die op een COVID-19 besmetting kunnen wijzen, dat zich heeft laten testen (bijna verdubbeld, naar 32% van de onderzoeksdeelnemers). Dat blijkt uit de zesde ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, afgenomen tussen 19 en 23 augustus 2020.

Afstand houden lastig bij sociale events

De helft (51%) van de deelnemers geeft aan de afgelopen week niet op een plek geweest te zijn waar het te druk was om de anderhalve meter te houden. Uit ander onderzoek is al gebleken dat drukte een belangrijke rol speelt bij anderhalve meter afstand kunnen houden. We zien dan ook dat afstand houden op feestjes (verjaardag, bruiloft), bij het boodschappen doen en op het werk het minst vaak lukt (respectievelijk 31%, 13% en 25% lukt dat (bijna) altijd). Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat het (bijna) altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden op school en in de horeca; en tweederde in het theater of de bioscoop. Dit zijn plekken waar structureel aandacht is voor zowel het beperken van drukte als afstand houden.

Thuis blijven en testen

In de 6 weken tussen meting 5 en 6 van de vragenlijst, rapporteert 26% van de mensen dat zij  klachten die bij COVID-19 kunnen passen heeft ervaren. Ruim de helft (54%) denkt dat dit (hoogstwaarschijnlijk) komt door een onderliggende aandoening, zoals astma of allergie. Toch heeft 21% van deze mensen zich voor de zekerheid laten testen. Van de mensen met nieuwe klachten, geeft zelfs 45% aan zich in de afgelopen 6 weken getest te hebben. 85% van de mensen zegt zich binnen 4 dagen getest te hebben en 59% zelfs binnen 2 dagen. 
Mensen met klachten (of ze deze nu toeschrijven aan een onderliggende aandoening of niet) gaan echter onverminderd vaak naar buiten: 90% doet boodschappen, 43% gaat naar het werk, 64% bezoekt familie of vrienden, en 41% gaat naar de horeca. Ondanks dat mensen zich uitspreken voor thuisblijven bij klachten (84% steunt dit beleid), lijkt het dat veel mensen zich daar niet aan houden.

En verder

Natuurlijk valt er over dit onderzoek nog veel meer te vertellen. Kijk daarvoor op de onderliggende webpagina’s. Met gegevens over het vertrouwen in de overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus, het welzijn van de respondenten, de verwachtingen over de app Coronamelder en meer. 

Naleven gedragsregels

Verklaringen gedrag

Welbevinden & Leefstijl

Draagvlak

Vertrouwen in overheid

Over dit onderzoek