Draagvlak voor de maatregelen

Draagvlak kan een belangrijke aanwijzing zijn of mensen maatregelen vol gaan houden of niet. We kijken hier naar de mate waarin mensen achter de maatregelen staan op het moment van invullen van de vragenlijst. Voor veel van de maatregelen is het draagvlak hoog. Van de deelnemers staat 90 tot 94% achter de hygiënemaatregelen, zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden. Ook voor de maatregelen met betrekking tot het verminderen van contacten (drukte vermijden, afstand houden, thuiswerken, maximaal aantal bezoekers) is het draagvlak hoog (77 tot 94%), net als voor de verschillende quarantainemaatregelen (bijv. thuisblijven bij klachten of na nauw contact met een besmet persoon). Een relatief lager draagvlak zien we voor een maximum van 4 personen per gezelschap buiten de eigen woning en voor het verbod op publiek bij sportwedstrijden (respectievelijk 71 en 73% staat hier achter). 73% staat achter het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes.

In deze meetronde is aan de deelnemers gevraagd in hoeverre ze staan achter lokale maatregelen in het geval van toenemende besmettingen. Voor het lokaal verplicht stellen van een mondkapje is het draagvlak het hoogst (74%). Voor de maatregel ‘lokaal sluiten van scholen’ is het draagvlak het laagst (32%).

Ook in deze zevende meting is aan de deelnemers gevraagd in hoeverre ze staan achter het opnieuw introduceren van enkele landelijke maatregelen als in Nederland de besmettingen verder toenemen. De maatregel ‘alleen voor noodzakelijke reizen naar het buitenland’ kan hierbij rekenen op het meeste draagvlak (83%). Minder draagvlak zou er zijn voor de maatregel dat zelfstandig wonende ouderen alleen door vaste personen mogen worden bezocht (58%).

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen in draagvlak over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het gaat hier om het draagvlak voor de maatregelen op het moment van invullen van de vragenlijst. Ten opzichte van de vorige meting is het draagvlak voor de meeste maatregelen gelijk gebleven. Zo is het draagvlak voor de hygiënemaatregelen onveranderd hoog gebleven (rond de 90%). Ten opzichte van de vorige meting is het draagvlak voor enkele maatregelen (licht) toegenomen. Het draagvlak voor de maatregel ‘draag een niet-medisch mondkapje in het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer)’ is bijvoorbeeld toegenomen met 5 procentpunt. Voor enkele maatregelen is het draagvlak ten opzichte van de vorige meting (licht) afgenomen. Zo is het draagvlak voor de maatregel ‘quarantaine na bezoek aan een hoog risicogebied’ afgenomen met 6 procentpunt en het draagvlak voor de maatregel ‘laten testen bij verkoudheidsklachten’ met 7 procentpunt.

Verandering: draagvlak maatregelen

Sla de grafiek Verandering in draagvlak over en ga naar de datatabel

Deze grafiek toont de resultaten uit rondes 1 (17-24 april), ronde 2 (7-12 mei), ronde 3 (27 mei-1 juni), ronde 4 (17-21 juni),  ronde 6 (19-23 augustus)  en ronde 7 (30 september - 4 oktober). In ronde 5 (8-12 juli) is deze vraag niet gesteld. Tussen meetpunt 4 en 5 zitten dus 9 weken, in plaats van 3. 

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit geeft de mate weer waarin mensen zichzelf de maatregelen nog voor langere tijd zien volhouden. 

Voor nagenoeg alle maatregelen daalt het draagvlak als ze langer gaan duren. Het draagvlak voor maatregelen die te maken hebben met beperkingen in samenkomsten (waaronder beperkt aantal gasten thuis, vervroegde horecasluiting, maximum aantal personen in binnenruimtes, sportwedstrijden zonder publiek daalt het meest (10 tot 17 procentpunten), als ze nog zes maanden gaan duren.