In het Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) worden  deelnemers gevraagd naar de hinder van onder meer geluid, geur en trillingen, en bezorgdheid over veiligheid. Het RIVM rapporteert de bevindingen op basis van een onderzoek met een vragenlijst.

Dit onderzoek wordt afgenomen onder inwoners in Nederland van 16 jaar en ouder. Naast een aantal standaard vragen, wordt ieder jaar ook een extra themablok toegevoegd aan de vragenlijst. Voor geluid en trillingen in de woonomgeving wordt gekeken naar hinder en slaapverstoring door wegverkeer, railverkeer, burengeluid, vliegverkeer, bouw- en sloopactiviteiten, industriële activiteiten en recreatie.

Onderzoek sinds 1977

Het Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat). Het ministerie laat sinds 1977 onderzoeken hoe bewoners hun woonomgeving beleven. Vanaf 2003 gebeurt dat door het RIVM en sinds 2016 in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Vanaf 2019 wordt de OBW jaarlijks uitgevoerd. Voor die tijd gebeurde dat elke vier jaar.

Belangrijkste inzichten 2021

In 2021 namen bijna 1.990 mensen deel aan het onderzoek. Het extra thema was kleine luchtvaart, over hinder van bijvoorbeeld sport- en zakenvliegtuigen en helikopters.

Hinder en slaapverstoring in Nederland

De mate van hinder en slaapverstoring lijkt te dalen ten opzichte van 2020. Dit geldt voor de meeste  groepen geluidsbronnen. Alleen bij vliegtuiggeluid en geluid van fabrieken en bedrijven nam de hinder in 2021 toe. ‘Wegverkeer’ en ‘buren’ blijven de belangrijkste bronnen van overlast.

Voor de verschillende soorten wegen in Nederland is  het verkeer op wegen tot 50 kilometer per uur de belangrijkste bron van hinder. Van alle soorten wegverkeer veroorzaakten brommers en scooters op wegen tot 50 km kilometer (kilometer) per uur de meeste hinder en slaapverstoring. Dit is in lijn met voorgaande jaren.