Risico's van groep A-streptokokken

Risico voor zwangere (zelf)

Een zwangere loopt een even groot risico om besmet te raken en ziek te worden als niet-zwangeren. Na de bevalling lopen kraamvrouwen echter ook het risico op kraamvrouwenkoorts.

Risico voor het ongeboren kind

Alleen bij zeer ernstige infectie van de moeder (bijvoorbeeld sepsis) is er een risico op intra-uteriene vruchtdood.

Risico voor pasgeborene

Pasgeborenen lopen vooral risico op infectie van de neus- en keelholte.

Risico's van krentenbaard voor zwangeren

Krentenbaard wordt meestal veroorzaakt wordt door de bacterie Staphylococcus aureus, maar in 10-20% van de gevallen door de bacterie Streptococcus pyogenes (streptokok groep A). Indien de krentenbaard veroorzaakt wordt door de Staphylococcus aureus zoals meestal het geval is, is het risico op complicaties na besmetting voor zwangeren niet groter dan voor anderen. Maar de streptokok groep A kan bij pas bevallen vrouwen met een ruptuur, episiotomie of na een keizersnede een verhoogde kans geven op kraamvrouwenkoorts.

Risico's van krentenbaard voor het ongeboren kind

Krentenbaard is in principe niet gevaarlijk voor de ongeboren vrucht.

Advies krentenbaard

Voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de aard van het contact met een kind met krentenbaard. Nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt afgeraden. In een gezinssituatie is goede hygiëne en vroegtijdige behandeling van het kind van belang. Indien er nauw contact is geweest wordt de zwangere geadviseerd om op symptomen van besmetting te letten en in die situatie vroegtijdig contact met de huisarts op te nemen.

Naar de pagina Zwangerschap en infectieziekten | Zie ook https://www.rivm.nl/vormt-krentenbaard-gevaar-voor-zwangeren

Mogen kinderen met roodvonk of krentenbaard mee op kraamvisite?

Kraamvrouwen behoren tot de risicogroepen voor besmetting. Nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt afgeraden.

Een zwangere heeft contact gehad met een kind met roodvonk. Zijn er maatregelen nodig?

Zwangeren zijn geen personen met een verhoogde kans op ernstig beloop (los van een kraamvrouwenkoorts) en zijn ook niet extra vatbaar voor roodvonk. Kraamvrouwen hebben wel een verhoogde kans op ernstig beloop (kraamvrouwenkoorts) en daarom geldt dat alleen kraamvrouwen maatregelen moeten nemen en nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) moeten mijden. 

Een kraamvrouw heeft contact gehad met een kind met roodvonk. Zijn er maatregelen nodig?

In geval van nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt de kraamvrouw geadviseerd om op symptomen van besmetting te letten en in die situatie vroegtijdig contact met de huisarts op te nemen.

Welke diagnostiek moet worden uitgevoerd bij een kraamvrouw met roodvonkklachten?

Kweek van keel, pus, aangedane huiddelen of bloed, afhankelijk van infectieplaats en klinische verschijnselen. Een keelkweek is slechts in 50% gerelateerd aan een infectie. De bacterie wordt namelijk ook gevonden bij gezonde dragers.
Serologie: Stijging van ASTantistreptolysine titer en DNAsese B in serumpaar.
Aspecifieke bevindingen ter ondersteuning van de diagnose: leukocyten, BSEbloedbezinking en CRPC-reactief proteïne verhoging.