Risico's van krentenbaard voor zwangeren

Krentenbaard wordt meestal veroorzaakt wordt door de bacterie Staphylococcus aureus, maar in 10-20% van de gevallen door de bacterie Streptococcus pyogenes (streptokok groep A). Indien de krentenbaard veroorzaakt wordt door de Staphylococcus aureus zoals meestal het geval is, is het risico op complicaties na besmetting voor zwangeren niet groter dan voor anderen. Maar de streptokok groep A kan bij pas bevallen vrouwen met een ruptuur, episiotomie of na een keizersnede een verhoogde kans geven op kraamvrouwenkoorts.

Risico's van krentenbaard voor het ongeboren kind

Krentenbaard is in principe niet gevaarlijk voor het ongeboren kind.

Advies krentenbaard

Voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de aard van het contact met een kind met krentenbaard. Nauw contact (meer dan 4 uur per dag of meer dan 20 uur per week doorbrengen met de index; samen op een kamer slapen; of direct slijmvliescontact) wordt afgeraden. In een gezinssituatie is goede hygiëne en vroegtijdige behandeling van het kind van belang. Indien er nauw contact is geweest wordt de zwangere geadviseerd om op symptomen van besmetting te letten en in die situatie vroegtijdig contact met de huisarts op te nemen.

Naar de pagina Zwangerschap en infectieziekten | Zie ook https://www.rivm.nl/vormt-krentenbaard-gevaar-voor-zwangeren

Mogen kinderen met roodvonk of krentenbaard mee op kraamvisite?

Kraamvrouwen behoren tot de risicogroepen voor besmetting. Nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt afgeraden.