Wat is seoulvirus?

Seoulvirus is een hantavirus en wordt overgedragen door ratten. Sinds 2016 is het virus in Nederland gevonden en heeft het bij enkele mensen tot ziekte geleid.

Ziekteverschijnselen bij mensen

Een infectie met seoulvirus hoeft niet tot ziekte te leiden. Als mensen er wel ziek van worden dan leidt dit meestal tot milde klachten, zoals grieperigheid. In zeldzame gevallen ontstaan ernstige klachten zoals leverontsteking, koorts, braken, diarree, algehele malaise, spierzwakte in de benen, en lage rugpijn. Nog zeldzamer kan een seoulvirusinfectie leiden tot nierfalen of zelfs hemorragische koorts (koorts met interne bloedingen).

Ziekteverschijnselen bij dieren

Ratten kunnen besmet raken met het seoulvirus door elkaar te bijten en te krabben of door in contact te komen met uitwerpselen van andere ratten. Ratten zijn dragers en worden niet ziek van een besmetting met het seoulvirus net als bij andere hantavirussen het geval is.

Besmetting en preventie

Seoulvirussen komen via urine, keutels en speeksel van de bruine en zwarte rat in de omgeving terecht. Het virus kan na uitscheiding gemiddeld nog twee weken blijven leven. De infecties met seoulvirus die mensen in Nederland recent hebben opgelopen, zijn veroorzaakt door fokratten en tamme gehouden ratten.

Vermijd intensief contact met ratten zo veel mogelijk. Daarnaast is het belangrijk om standaard hygiëne maatregelen na te leven. Het is belangrijk om goed de handen te wassen wanneer er contact met ratten of het rattenverblijf is geweest. Het regelmatig verschonen van het hok is gewenst. Daarnaast is het goed om te realiseren dat ook een rat die gezond oogt het virus bij zich kan dragen.

De kans op besmetting met seoulvirus is waarschijnlijk klein. Mensen die veel in contact komen met gehouden ratten lopen meer risico op besmetting.

Hoe vaak komt een infectie met een seoulvirus voor?

Seoulvirus komt voor bij ratten. Seoul is in 2016 ook in Nederlandse tamme ratten gevonden, er zijn sindsdien enkele mensen ziek geworden van het seoulvirus.

* Het onderzoek naar seoulvirus bij gehouden ratten in Nederland is inmiddels afgerond.