Tulavirus is een hantavirus die voorkomt bij veldmuizen. Dit virus kan ook overgedragen worden naar mensen. In Nederland zijn geen patiënten bekend.

Wat is Tulavirus?

Tulavirus is een hantavirus die veldmuizen kunnen uitscheiden via de urine of de ontlasting. Het virus wordt via de inname van stofdeeltjes verspreidt.

Ziekteverschijnselen bij mensen

Omdat Tulavirus in mensen zelden voorkomt is er weinig bekend over de ziekteverschijnselen bij mensen. Van een 12-jarige jongen in Zwitserland is bekend dat hij werd besmet met Tulavirus nadat hij gebeten was door een knaagdier. Zijn symptomen waren koorts, paronychia (een nagelziekte) en exanthema (huiduitslag).

Ziekteverschijnselen bij dieren

Knaagdieren zijn dragers van hantavirussen waaronder Tulavirus. Ze worden niet ziek van een besmetting. Knaagdieren raken besmet met Tulavirus door elkaar te bijten en te krabben of door in aanraking te komen met elkaars besmette uitwerpselen.

Besmetting en preventie

Het virus komt door veldmuizen in de omgeving terecht. In opgedroogde urine, ontlasting en speeksel kan het virus ongeveer nog twee weken in leven blijven. Voor mogelijke bronnen van besmetting wordt het hantavirus aangehouden waarbij de bronnen het schoonvegen van garage of zolder, of verblijf in (de buurt van) bos, weiland, camping of tuin zijn. Besmetting is te voorkómen door contact met muizen en hun schuilplaatsen te vermijden. Zorg dat er geen etensresten in huis zijn die ongedierte lokken. Ventileer ruimtes die lang afgesloten zijn geweest en waar muizenholen kunnen zitten, voordat u daar naar binnen gaat.

Mocht u thuis toch een nest vinden, dan kunt u het nest het beste nat maken waarna het verwijderd kan worden, daarna het oppervlak goed schoonmaken met een sopje en daarna desinfecteren met een 10% bleekmiddel-oplossing. Gebruik geen stofzuiger of bezem om nesten op te ruimen, daarmee verstuift stof en wordt het eventueel aanwezige virus juist verspreid. Draag altijd handschoenen als u dode muizen, uitwerpselen of resten van nesten aanraakt.

Hoe vaak komt een infectie met een Tulavirus voor?

Het risico op besmetting met Tulavirus in Nederland is zeer klein. Ondanks dat Tulavirus voorkomt in een derde van de Nederlandse veldmuizen, zijn er geen patiënten met deze infectie gemeld.  Waarschijnlijk komt het Tulavirus veel voor bij velmuizen in Nederland, maar is het risico voor de mens klein.