Het Puumala virus is het vaakst voorkomende hantavirus in Nederland en wordt overgedragen door de rosse woelmuis. Het Puumala virus aangetroffen bij rosse woelmuizen in verschillende delen van het land. Jaarlijks zijn er enkele patiënten, vooral in de omgeving van Twente en Salland.

Wat is Puumalavirus?

Puumalavirus  is een hantavirus die rosse woelmuizen kunnen uitscheiden via de urine of de ontlasting. Het virus wordt via de inname van stofdeeltjes verspreidt.

Ziekteverschijnselen bij mensen

Mensen met een puumalavirusinfectie hebben een soortgelijk maar milder ziektebeeld als bij een Seoulvirusinfectie. Hemorragische koorts met renaal syndroom is een bekend syndroom dat nephropathia epidemica (NE) genoemd wordt, dit komt in sommige gevallen voor.

Ziekteverschijnselen bij dieren

Knaagdieren zijn dragers van hantavirussen waaronder Puumalavirus. Ze worden niet ziek van een besmetting. Knaagdieren raken besmet met Puumalavirus door elkaar te bijten en te krabben of door in aanraking te komen met elkaars besmette uitwerpselen.

Besmetting en preventie

Het virus komt door rosse woelmuizen in de omgeving terecht. In opgedroogde urine, ontlasting en speeksel kan het virus ongeveer nog twee weken in leven blijven. Mensen worden besmet door het inademen van besmet opdwarrelend stof (aërosolen), bijvoorbeeld bij het vegen van een schuurtje. Ook kunnen mensen besmet raken via beten van besmette knaagdieren en door het eten van besmet voedsel.

De route van besmetting is vaak lastig te bepalen. Mogelijke bronnen van besmetting zijn schoonvegen van garage of zolder, of verblijf in (de buurt van) bos, weiland, camping of tuin.  

Besmetting is te voorkómen door contact met muizen en hun schuilplaatsen te vermijden. Zorg dat er geen etensresten in huis zijn die ongedierte lokken. Ventileer ruimtes die lang afgesloten zijn geweest en waar muizenholen kunnen zitten, voordat u daar naar binnen gaat.

Mocht u thuis toch een nest vinden, dan kunt u het nest het beste nat maken waarna het verwijderd kan worden, daarna het oppervlak goed schoonmaken met een sopje en daarna desinfecteren met een 10% bleekmiddel-oplossing. Gebruik geen stofzuiger of bezem om nesten op te ruimen, daarmee verstuift stof en wordt het eventueel aanwezige virus juist verspreid. Draag altijd handschoenen als u dode muizen, uitwerpselen of resten van nesten aanraakt.

Hoe vaak komt een infectie met een Puumalavirus voor?

De meerderheid van de humane ziektegevallen van hantavirussen in Nederland zijn veroorzaakt door het Puumalavirus. Jaarlijks komen enkele ziektegevallen voor, vooral in de omgeving van Twente en Salland.