Hepatitis is een ontsteking van de lever. Deze kan veroorzaakt worden door een virus. Het is dan een virale hepatitis. De meest voorkomende virale hepatitis zijn hepatitis A, B, C, D en E. Kinderen krijgen via het Rijksvaccinatieprogramma een vaccinatie tegen hepatitis B. Naast een virus kunnen er ook andere oorzaken zijn van hepatitis, zoals giftige stoffen, medicijnen of  auto-immuunziekten.

Hepatitis A

Hepatitis A
Hepatitis A is over het algemeen een minder ernstige vorm van hepatitis die vooral bij kinderen voorkomt.

Hepatitis B

Hepatitis B
Hepatitis B wordt overgedragen van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of contact met bloed.

Hepatitis B-risicogroepen

Hepatitis B Risicogroepen
In Nederland komt hepatitis B vooral voor bij mannen die seks hebben met mannen en bij sekswerkers.

Hepatitis C

Hepatitis C
Het hepatitis C-virus wordt vooral overgedragen via besmet bloed.

Hepatitis D

Hepatitis D
Mensen kunnen alleen besmet raken met het hepatitis D-virus als ze op dat moment ook het hepatitis B-virus bij zich dragen.

Hepatitis E

Hepatitis E
In Nederland kan hepatitis E voorkomen in het vlees en de ontlasting van wild (bijvoorbeeld herten of wilde zwijnen).

Een van de symptomen van hepatitis is een gele verkleuring van de huid of het oogwit. Dit wordt geelzucht genoemd. Hepatitis kan griepachtige klachten veroorzaken. In ernstige gevallen ontstaan stollingsstoornissen en sufheid. Dan kan een levertransplantatie nodig zijn.

Actueel: stijging acute hepatitis onder jonge kinderen

Momenteel is er in verschillende landen een opvallende toename van het aantal jonge kinderen met ernstig verlopende acute hepatitis. In Nederland zijn dit jaar veertien kinderen ernstig ziek geworden (de laatste meldingen zijn van begin mei 2022). Bij drie van hen was een levertransplantatie nodig. Normaal gebeurt dat ongeveer vier keer in een heel jaar voor acuut leverfalen.

Het gaat om meer dan honderd gevallen in diverse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Denemarken, Ierland en de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk werd dit als eerste ontdekt. Daar zijn in de eerste maanden van dit jaar al meer dan 70 kinderen met hepatitis in het ziekenhuis opgenomen. De meeste patiënten zijn tussen de 2 en 5 jaar.

Onderzoek naar oorzaak

Hepatitis heeft verschillende oorzaken. Vaak is dat een specifiek hepatitisvirus, maar dat is bij deze kinderen niet het geval. Wat wel de oorzaak is van deze ziektegevallen, is nog niet bekend. Ook in Nederland wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken. Het RIVM werkt daarin samen met medisch specialisten, laboratoria en onderzoekscentra in Nederland. Internationaal wordt samengewerkt met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) en het Europese centrum voor ziektebestrijding (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)).