Het hepatitis B vaccin is sinds 2011 binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen opgenomen in het DKTPdifterie kinkhoest tetanus polio-HepBhepatitis B-Hibhaemophilus influenzae type b vaccin. Voor kinderen uit het buitenland die gedeeltelijk gevaccineerd zijn, is ook een los hepatitis B vaccin beschikbaar.