De hygiënerichtlijn voor seksbedrijven is opgesteld in 2005 en herzien in 2009, 2010 en 2013. De versie december 2013 met wijzigingen d.d. april 2014 en maart 2016 betreft de definitieve versie.

Het Landelijke Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft per oktober 2018 de pilotversie van de herziene hygiënerichtlijn beschikbaar gesteld voor landelijk commentaar. 

U kunt uw reactie op de pilotversie indienen tot uiterlijk 30 november 2018. Bij voorkeur ontvangt het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid uw commentaar via mail. Uw commentaar kunt u sturen naar lchv@rivm.nl onder vermelding van ‘commentaar hygiënerichtlijn seksbedrijven’.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.

Let op: de checklist en het rapport zijn verouderd.