Wie kan er melden?

Via het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten kunnen patiënten en zorgprofessionals (mogelijke) bijwerkingen van implantaten melden. Heeft u een implantaat en gezondheidsklachten en denkt u dat het implantaat deze klachten veroorzaakt? Meld dit dan, ook als u er niet zeker van bent.

U mag ook melden voor iemand anders. U kunt bijvoorbeeld als ouder of verzorger van een kind melding doen. Of u kunt een melding doen voor iemand die geen internet heeft. Familieleden kunnen melden over iemand die overleden is.

Hoe kan ik melden?

Patiënten kunnen melden door de online vragenlijst in te vullen. Het is van belang dat u de vragen in het meldformulier zo compleet mogelijk beantwoordt. De vragen gaan ook over het implantaat (bijvoorbeeld fabrikantnaam, merknaam, modelnummer enzovoorts). Houd bij het invullen van het meldformulier de gegevens over uw implantaat bij de hand. U kunt de gegevens van het implantaat opvragen bij uw arts.

Voor hulp bij het invullen van de vragenlijst kunnen patiënten contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar (tel. 088 - 120 50 20).

Ook zorgprofessionals kunnen melden, door de online vragenlijst voor zorgverleners in te vullen.

Nadat u het meldformulier hebt ingevuld, krijgt u een meldnummer. Dit kunt u gebruiken voor het geval u bijvoorbeeld extra informatie wilt toesturen.  U krijgt geen persoonlijke reactie over uw melding of gezondheidsklachten.

Waarom moet ik melden?

Het is belangrijk dat patiënten en artsen mogelijke bijwerkingen melden, zodat we problemen met implantaten snel kunnen ontdekken. U kunt hier andere patiënten mee helpen.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Het Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten beoordeelt de meldingen. U krijgt geen persoonlijke reactie over uw melding of gezondheidsklachten. Wanneer nodig doet het Expertisecentrum verder onderzoek. Hierbij werkt het Expertisecentrum samen met zorgprofessionals en andere experts.

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten zet signaleringen op deze website. Deze signaleringen beschrijven nog niet eerder gevonden bijwerkingen of risico’s van en implantaat. Deze signalering is voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zorgprofessionals en patiënten.

Ook zet het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten attenderingen op deze website. Een attendering verspreidt (kennis over) al eerder gevonden risico’s van implantaten onder zorgverleners en burgers.

Het Meldpunt en Expertisecentrum vinden uw privacy erg belangrijk. Daarom maken we de gegevens in de signalering of attendering altijd eerst anoniem.  Alleen medewerkers van het Expertisecentrum hebben toegang tot uw melding en uw persoonsgegevens. Het Expertisecentrum deelt alleen gegevens met anderen nadat ze anoniem zijn gemaakt. En we delen deze alleen als het nodig is voor het  beoordelen en verder onderzoeken van de meldingen.

Het Meldpunt en Expertisecentrum zijn er niet om het werk van zorgprofessionals te controleren. Doel is om problemen met implantaten te ontdekken en zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Waar kan ik medisch advies krijgen?

Het Meldpunt en Expertisecentrum kunnen geen individueel medisch advies geven. Heeft u gezondheidsklachten, vragen of maakt u zich zorgen? Bespreek dit dan met uw (huis)arts.

Over het Meldpunt en Expertisecentrum

Het Meldpunt en Expertisecentrum wordt gecoördineerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarbij wordt ook de expertise ingezet van Bijwerkingencentrum Lareb . Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opdrachtgever.

Bij dit Meldpunt kunt u alleen gezondheidsklachten en mogelijke bijwerkingen door implantaten melden. Heeft u een vraag of klacht over de kwaliteit van zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u informeren en adviseren.
Wilt u een melding doen van een bijwerking door een medicijn? Dan kunt u dit melden bij het 
Bijwerkingencentrum Lareb.
Als er een calamiteit is, dan moet een zorgverlener deze direct 
melden bij de IGJ.