Het is belangrijk dat implantaten veilig zijn. Uw melding kan daarbij helpen. Door het melden van mogelijke bijwerkingen kunt u patiënten helpen. Want als er veel of bijzondere bijwerkingen worden gemeld, dan kan het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) zorgverleners en de overheid informeren en informatie openbaar maken.

Het MEBI is er niet om het werk van zorgprofessionals te controleren. Doel is om problemen met implantaten te ontdekken en zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Hier vindt u informatie waarmee wij het melden zo gemakkelijk mogelijk voor u maken. 

Zo doet u een melding

U kunt melden door het meldformulier in te vullen. Het invullen van het formulier duurt ongeveer 15 minuten. Het is van belang dat u de vragen in het meldformulier zo compleet mogelijk beantwoordt. De vragen gaan ook over implantaatspecificaties. Houd bij het invullen van het meldformulier de gegevens over het implantaat bij de hand.

Melden als zorgverlener

Als er een calamiteit is, dan moet een zorgverlener deze direct melden bij de IGJ.

Wilt u een melding doen van een bijwerking door een medicijn? Dan kunt u dit melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.