Kan ik melden voor iemand anders? 

U mag melden voor iemand anders. U kunt bijvoorbeeld als ouder of verzorger van een kind melding doen of voor iemand die geen internet heeft. Nabestaanden kunnen melden over iemand die overleden is. 

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-30 minuten. Hoe lang het precies duurt, hangt onder andere af van het aantal implantaten en klachten waarover u melding doet. 

Kan ik halverwege stoppen met de vragenlijst of een pauze nemen?

Het is niet mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan om hier op een later moment mee verder te gaan. 

De online vragenlijst werkt niet, wat moet ik doen?

Als de vragenlijst het niet doet, kan dat komen doordat deze wordt geblokkeerd door een firewall. Voeg in uw firewall het webadres van de vragenlijst toe aan de veilige websites om dit te controleren. 

Is de vragenlijst ook beschikbaar in het Engels?

Nee, de vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Waarom worden er zo veel vragen gesteld in het meldformulier?

Het is belangrijk om voldoende informatie te krijgen om meldingen te interpreteren en problemen met een specifiek implantaat te kunnen signaleren. Door ook meteen zo veel mogelijk informatie te verzamelen, hopen we te voorkomen dat er later aanvullende informatie opgevraagd moet worden.

Wordt er na een melding nog naar aanvullende informatie gevraagd?

Soms is het noodzakelijk om toch aanvullende informatie bij u op te vragen. Om u zo min mogelijk te belasten wordt geprobeerd extra navraag te beperken.

Waarom is er een apart meldformulier voor patiënten en voor zorgverleners?

Bij zorgverleners wordt een bepaalde mate van medische expertise verwacht die bij het algemene publiek niet standaard verwacht kan worden. De soort vragen is hetzelfde. Het verschil zit in het taalgebruik en de extra uitleg bij vragen. 

Kan ik melden over de anticonceptiemiddelen Implanon (hormoon implantatiestaafje) of Mirena, Jaydess, Kyleena (spiraaltjes met hormoon)?

Implanon, Mirena, Jaydess en Kyleena zijn geregistreerde geneesmiddelen. Bijwerkingen van deze geneesmiddelen kunt u daarom melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. LarebNetherlands Pharmacovigilance Centre registreert bijwerkingen van geneesmiddelen, signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover.